Presentations

2018

On 23rd – 24th July, 2018, the following HisLit researchers presented their papers in the International ELINET Symposium at the University of Cologne, Germany.

Sulkunen Sari & Villacis Ilmi: National Literacy Forum in Finland. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 23.7.2018.

Luukka Minna-Riitta: From (reading) literacy to multiliteracy. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.

Sulkunen Sari & Saario Johanna: Knowledge construction and literacy: case study of literacy practices in Finnish upper secondary school history lessons. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.

Paldanius Hilkka: History essay writing as a disciplinary practice. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.

 

 

On Friday, May 8 the following HisLit researchers presented their paper at the Finnish Conference of Writing Research at the University of Tampere. 

Johanna Saario: Lukio-opiskelijat historian tiedonalan kirjoittajina

Hilkka Paldanius: Miksi lukiossa kirjoitetaan aineistojen pohjalta? Esimerkkinä historian essee

 

On Friday, February 9 the following HisLit researchers presented their papers at the symposium of the Finnish Research Association for Subject Didactics at the University of Jyväskylä.
Amna Khawaja: Historian tekstitaitojen arviointimateriaalia alakouluun
Najat Ouakrim-Soivio & Marko van den Berg: Miten suomalaiset ja ruotsalaiset lukiolaiset lukevat historian lähteitä?
Anna Veijola & Matti Rautiainen: Tutkivan historian oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet
Ida Vesterinen: Kouluetnografiaa kahdeksannen luokan historian oppitunneilta
At workshop: Sari Sulkunen & Johanna Saario: Tiedonmuodostus on kielityötä

2017

On Friday and Saturday, November 10 and 11 the following HisLit researchers presented their papers at the autumn symposium of the Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA) at the University of Turku.
Hilkka Paldanius: Päättelyn esittäminen lukiolaisten aineistopohjaisissa historian esseissä
Johanna Saario: Historian tekstikäytänteet lukiolaisten koevastausten valossa
At workshop: Sari Sulkunen: “Monilukutaito kielitietoisessa koulussa – monenlaista kieliasiantuntijuutta”:
– Johanna Saario & Sari Sulkunen: Lukion historian opettaja kieliasiantuntijana

On Saturday, October 21, 2017 several HisLit researchers presented their papers in two different panels (in Finnish) at the 4th Historical Network Research 2017 –conference.
Jukka Rantala and Najat Ouakrim-Soivio: Opettajien näkemykset historianopetuksen suunnasta Suomessa
Hilkka Paldanius: Lingvistinen näkökulma lukiolaisten kirjoittamiin historian esseevastauksiin
Ida Vesterinen: Etnografinen lähestymistapa kahdeksasluokkalaisten historialliseen ajatteluun
Matti Rautiainen and Anna Veijola: Tutkimisen lumo ja uho – historian aineenopettajaopiskelijoiden pedagogisen ajattelun muuttuminen opintojen aikana
Simo Mikkonen: Historian ammattilaisen historiakäsitykset – miten historian laitos hahmottaa oppiaineensa