Presentations

2018

On November 15-16, 2018 the following HisLit researchers were organizing a symposion and presented their papers in the 39th FERA conference on Education at the University of Tampere, Finland.

Symposion chaired by Anna Veijola
Sari Sulkunen & Minna-Riitta Luukka: Tiedonalan tekstitaidot osana monilukutaitoa
Johanna Saario, Hilkka Paldanius, Ida Vesterinen & Sari Sulkunen: Historian opetuksen tekstit ja tekstitoiminta
Anna Veijola & Matti Rautiainen: Tiedonalan tekstitaidot tutkivassa oppimisessa – muutoksen mahdollisuudet

On October 10-12,2018 the following HisLit researchers presented their papers in the ISHD Conference at the University of Quebec, Canada.

Amna Khawaja: The design process of an assessment tool for historical literacy: The case of Copernicus
Jukka Rantala: Finnish history teachers’ satisfaction concerning National Core Curriculum as a teaching guide

On August 31th to September 2nd, the following HisLit researchers presented their papers in the HEIRNET (The History Educators International Research Network) conference at the Ionian University, Corfu, Greece.

Matti Rautiainen, Anna Veijola, Eija Räikkönen, Simo Mikkonen: History Teaching In Finnish General Upper Secondary School: Objectives, Practices And Assessment
Ida Vesterinen: Classroom Reality – Observations From 8th Grade Lessons
Anna Veijola: Inquiry-Based Learning And Historical Thinking Inquiry-Based Learning (IBL)
Matti Rautiainen: Games In History Teaching: Experimenting New History Education Culture

On 23rd – 24th July, 2018, the following HisLit researchers presented their papers in the International ELINET Symposium at the University of Cologne, Germany.

Sulkunen Sari & Villacis Ilmi: National Literacy Forum in Finland. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 23.7.2018.
Luukka Minna-Riitta: From (reading) literacy to multiliteracy. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.
Sulkunen Sari & Saario Johanna: Knowledge construction and literacy: case study of literacy practices in Finnish upper secondary school history lessons. International ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.
Paldanius Hilkka: History essay writing as a disciplinary practiceInternational ELINET Symposium 2018: Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity. Köln, Saksa, 24.7.2018.

On Friday, May 8 the following HisLit researchers presented their paper at the Finnish Conference of Writing Research at the University of Tampere. 

Johanna Saario: Lukio-opiskelijat historian tiedonalan kirjoittajina
Hilkka Paldanius: Miksi lukiossa kirjoitetaan aineistojen pohjalta? Esimerkkinä historian essee

On Friday, February 9 the following HisLit researchers presented their papers at the symposium of the Finnish Research Association for Subject Didactics at the University of Jyväskylä.
Amna Khawaja: Historian tekstitaitojen arviointimateriaalia alakouluun
Najat Ouakrim-Soivio & Marko van den Berg: Miten suomalaiset ja ruotsalaiset lukiolaiset lukevat historian lähteitä?
Anna Veijola & Matti Rautiainen: Tutkivan historian oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet
Ida Vesterinen: Kouluetnografiaa kahdeksannen luokan historian oppitunneilta
At workshop: Sari Sulkunen & Johanna Saario: Tiedonmuodostus on kielityötä

2017

On Friday and Saturday, November 10 and 11 the following HisLit researchers presented their papers at the autumn symposium of the Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA) at the University of Turku.
Hilkka Paldanius: Päättelyn esittäminen lukiolaisten aineistopohjaisissa historian esseissä
Johanna Saario: Historian tekstikäytänteet lukiolaisten koevastausten valossa
At workshop: Sari Sulkunen: “Monilukutaito kielitietoisessa koulussa – monenlaista kieliasiantuntijuutta”:
– Johanna Saario & Sari Sulkunen: Lukion historian opettaja kieliasiantuntijana

On Saturday, October 21, 2017 several HisLit researchers presented their papers in two different panels (in Finnish) at the 4th Historical Network Research 2017 –conference.
Jukka Rantala and Najat Ouakrim-Soivio: Opettajien näkemykset historianopetuksen suunnasta Suomessa
Hilkka Paldanius: Lingvistinen näkökulma lukiolaisten kirjoittamiin historian esseevastauksiin
Ida Vesterinen: Etnografinen lähestymistapa kahdeksasluokkalaisten historialliseen ajatteluun
Matti Rautiainen and Anna Veijola: Tutkimisen lumo ja uho – historian aineenopettajaopiskelijoiden pedagogisen ajattelun muuttuminen opintojen aikana
Simo Mikkonen: Historian ammattilaisen historiakäsitykset – miten historian laitos hahmottaa oppiaineensa

On September 15, 2017 Jukka Rantala presented his paper in the conference of the International Society for History Didactics (ISHD) at Vanderbijlpark, Republic of South Africa.

Jukka Rantala: Assessing historical literacy among elementary pupils