Presentations

2017

On Friday and Saturday, November 10 and 11 the following HisLit researcher presented their papers at the autumn symposium of the Finnish Association for Applied Linguistics (AFinLA) at the University of Turku.
Hilkka Paldanius: Päättelyn esittäminen lukiolaisten aineistopohjaisissa historian esseissä
Johanna Saario: Historian tekstikäytänteet lukiolaisten koevastausten valossa
At workshop: Sari Sulkunen: “Monilukutaito kielitietoisessa koulussa – monenlaista kieliasiantuntijuutta”:
– Johanna Saario & Sari Sulkunen: Lukion historian opettaja kieliasiantuntijana

On Saturday, October 21, 2017 several HisLit researchers presented their papers in two different panels (in Finnish) at the 4th Historical Network Research 2017 –conference.
Jukka Rantala and Najat Ouakrim-Soivio: Opettajien näkemykset historianopetuksen suunnasta Suomessa
Hilkka Paldanius: Lingvistinen näkökulma lukiolaisten kirjoittamiin historian esseevastauksiin
Ida Vesterinen: Etnografinen lähestymistapa kahdeksasluokkalaisten historialliseen ajatteluun
Matti Rautiainen and Anna Veijola: Tutkimisen lumo ja uho – historian aineenopettajaopiskelijoiden pedagogisen ajattelun muuttuminen opintojen aikana
Simo Mikkonen: Historian ammattilaisen historiakäsitykset – miten historian laitos hahmottaa oppiaineensa