Tehdään historiasta selvää!

TEHO2020 -konferenssi  (press here for CfP in English)

Making sense of history (Tehdään historiasta selvää) on historian opetuksen konferenssi, joka rakentaa siltoja historian tutkimuksen ja käytännön opetustyön välille. Tavoitteena on edistää historian pedagogista tutkimusta sekä antaa välineitä ja uusia ideoita historiaa opettaville. 

Kuva Marianna Tarvainen, Teho2017

Kutsumme mukaan historian opetuksen kehittäjiä, tutkijoita ja asiasta kiinnostuneita varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteelle. Konferenssin päätavoitteena on kehittää yhteistyötä ja dialogia ammattihistorioitsijoiden, opettajien ja muiden opetusalalla työskentelevien sekä opiskelijoiden välillä.

Konferenssi järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa 4.–5.6.2020. Sen organisoivat Suomen Akatemian rahoittaman HisLit-hankkeen tutkijat, jotka työskentelevät Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella, kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä normaalikoulussa.  

Konferenssiin voi tarjota työpajoja, yksittäisiä papereita tai paneelikeskusteluja. Nämä voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

o   Miten taitopohjaista historianopetusta ja historiallista ajattelua voidaan opettaa? Entä arvioida?

o   Millaisia taitoja historian oppiminen ja historiallisen ajattelun kehittäminen edellyttävät?

o   Miten historian monilukutaitoa voi opettaa?

o   Miten digitalisaatiolla (sosiaalinen media, digitaaliset arkistot…) voidaan tukea historian oppimista?

o   Millaisia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja historian oppimiselle on olemassa?

o   Miten historian tutkimuksen ja kouluopetuksen välisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa?

Konferenssin pääpuhujia ovat Carla von Boxtel (Amsterdamin yliopisto) ja Oula Silvennoinen (Helsingin yliopisto).

Ohjeet ehdotusten jättämiseen päivitetään sivulle http://hislit.fi/teho2020. Ehdotukset tulee jättää 12.1.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen teho2020@jyu.fi ja otsikoida viesti ”Ehdotus”. Osoitteesta voi myös kysyä lisätietoja konferenssista. Ohjeet-sessioehdotuksille.

Tieto hyväksymisestä tulee 17.1.2020 mennessä. 

Tietoa hotelleista ja hotellikiintiöistä löydät täältä. Matkustamisesta Jyväskylään löydät tietoa täältä.

Konferenssimaksu 85 euroa kattaa konferenssin materiaalit ja järjestelykustannukset, kahvitauot, sekä iltavastaanoton tarjoiluineen.

Konferenssin järjestäjät Simo Mikkonen, Anna Veijola, Sari Sulkunen & Ida Vesterinen 

Kuva Marianna Tarvainen, Teho2017